Testy Sprawności Fizycznej
LISTA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Elektroniczny Dziennik Urzędowy MSW
Dziennik Urzędowy KGP
Oferty szkoleniowe podmiotów zewnętrznych.

Inne serwisy

Informacyjny Serwis Policyjny
Magazyn Policja 997
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW
Kwartalnik Policyjny
Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
E-biblioteka Szkoły Policji w Słupsku
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
NMF