Aktualności

Zarządzanie informacjami i wizerunkiem służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych - informacje dot. rekrutacji i uczestnictwa

Data publikacji 17.08.2021

Komenda Stołeczna Policji realizuje projekt pt.: „Zarządzanie informacjami i wizerunkiem służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych” w ramach programu Erasmus+ w Akcji I - Mobilność Edukacyjna 2017-2020 (realizacja programu została wydłużona ze względu na sytuację epidemiczną), stwarzającym możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami z różnych krajów UE. W ramach Akcji I, osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym będą mogły uczestniczyć w praktykach typu job shadowing, polegających na obserwacji pracy i codziennej służby w zagranicznych instytucjach partnerskich. Projekt poszerzy oraz wzbogaci współpracę międzynarodową pomiędzy KSP a instytucjami partnerskimi biorącymi udział w przedsięwzięciu.

Partnerami KSP w realizacji projektu są służby policyjne Hiszpanii, Cypru, Francji, Węgier i Portugalii.

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności doskonalenia zawodowego stołecznych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych na poziomie krajowym i europejskim w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz społecznej i działań informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, a także kwestii psychologii przekazu i współpracy z mediami.
W trakcie spotkań eksperckich przybliżone zostają zagadnienia:

 • Komunikacji interpersonalnej i społecznej
 • Przeciwdziałania problemom komunikacyjnym
 • Wpływu komunikacji na reakcje osób i zbiorowisk
 • Technik łagodzenia konfliktów
 • Efektywności działania informacyjnych
 • Zalecenia dotyczące współpracy z mediami
 • Uwarunkowania przekazu
 • Zalecenia, zasady praktyczne i uwagi warsztatowe dotyczące:
 1. przygotowania wystąpienia
 2. współpracy z mediami
 3. działań informacyjnych w obliczu sytuacji kryzysowych
 4. komunikacji w chaosie
 5. znaczenia zachowania niewerbalnego
 • Przykłady "dobrych praktyk"

Udział w przedsięwzięciu odbywać się będzie na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (w załączeniu). Zainteresowani winni wypełnić formularz deklaracji uczestnictwa oraz paszport językowy - europass, a także przystąpić do testu kompetencyjnego i testu językowego oraz zaprezentować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Elementem oceny będzie także opinia kadrowa o kandydacie.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby zajmującej się doskonaleniem zawodowym w zakresie problematyki Projektu oraz spełniające wymogi wskazane w ww. Regulaminie. Odbędą one szkolenia w instytucjach partnerskich, a także wezmą udział w opracowaniu i wdrożeniu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz przeprowadzą zajęcia z ww. zakresu i wezmą czynny udział w seminarium podsumowującym, podczas którego zostaną zaprezentowane rezultaty projektu.


Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników KSP poprzez poszerzenie kompetencji merytorycznych oraz poznanie nowych i odmiennych od dotychczasowych stosowanych, rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego w Policji.

Partnerami KSP w realizacji projektu są służby policyjne Hiszpanii, Cypru, Francji, Węgier i Portugalii.
 

Pliki do pobrania:

Europass paszport językowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Erasmus plus 2019 2020

Deklaracja Erasmus plus 2019 2020 zarządzanie informacjami 2022