Aktualności

Szkolenie z zakresu "Interwencji w sytuacji gwałtownego zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w szczególności ataku uzbrojonego napastnika"

Data publikacji 19.09.2017

W dniach 5-6 i 12-13 września 2017 r. Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP przy udziale instruktorów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie na podstawie „Pilotażowego programu zajęć doskonalenia zawodowego regionalnego dla instruktorów taktyki i technik interwencji, strzelań policyjnych i innych funkcjonariusz z jednostek/komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariuszy Agencji Wywiadu„ zorganizował dwie pierwsze edycje szkolenia pod nazwą „Interwencja w sytuacji gwałtownego zdarzenia o charakterze terrorystycznym w szczególności ataku uzbrojonego napastnika”.

Celem szkolenia jest doskonalenie taktyki działania funkcjonariuszy możliwej do zastosowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku sprawcy/ów wyposażonych w pojazd, broń lub inne niebezpieczne narzędzia, w miejscu dużych skupisk ludzkich takich jak dworce, centra handlowe, szkoły, imprezy masowe.

Uczestnicy mieli okazję do wyrobienia nawyków niezbędnych do podjęcia natychmiastowej i skutecznej interwencji wobec w/w sprawców, w celu wyeliminowania zagrożenia i zapobieżenia dalszym ofiarom.