Aktualności

KARTA JAKOŚCI MOBILNOŚCI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO W PROGRAMIE ERSMUS+ DLA KOMENY STOŁECZNEJ POLICJI

Data publikacji 09.10.2017

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Komendzie Stołecznej Policji,jako jednej z sześciu organizacji w kraju, Kartę jakości mobilności na okres od 20.09.2017 r.do 31.12.2020 r. Karta jakości mobilności uznaje operacyjną zdolność KSP do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera wysiłki KSP w zwiększeniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Ponadto Karta uznaje wysoką jakość poprzednich projektów mobilnościowych KSP.

Komenda Stołeczna Policji jest jedyną formacją mundurową, której dotychczas FRSE  przyznała Kartę jakości mobilności.