Aktualności

„Kontrola dokumentów jako kompleksowa ocena cech i zachowań osoby – psychologiczne aspekty weryfikacji tożsamości” - informacje dot. rekrutacji i uczestnictwa

Data publikacji 20.05.2019

W związku z zmianami kadrowymi i fluktuacją zawodową funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy Stołecznej Policji, w celu maksymalnego zapewnienia warunków uczestnictwa w przedmiotowym projekcie, z dniem 20 maja 2019 roku nastąpiła korekta Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, umożliwiająca przyjmowanie zgłoszeń kolejnych zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach projektowych (treść Aneksu dostępna poniżej – pliki do pobrania).

Aneks Erasmus plus 2019

Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła realizację projektu pt.: „Kontrola dokumentów jako kompleksowa ocena cech i zachowań osoby – psychologiczne aspekty weryfikacji tożsamości” w ramach programu Erasmus+ w Akcji I - Mobilność Edukacyjna 2017-2020, stwarzającym możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami z różnych krajów UE. W ramach Akcji I, osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym będą mogły uczestniczyć  w praktykach typu job shadowing, polegających na obserwacji pracy i codziennej służby w zagranicznych instytucjach partnerskich. Projekt poszerzy oraz wzbogaci współpracę międzynarodową pomiędzy KSP a instytucjami partnerskimi biorącymi udział w przedsięwzięciu.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności szkolenia zawodowego stołecznych policjantów i pracowników oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych na poziomie krajowym i europejskim w obszarze kontroli dokumentów i weryfikacji tożsamości cudzoziemców. W trakcie spotkań omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania narzędzi i metod w instytucjach partnerskich policji, w zakresie następujących zagadnień: 

Kontrola tożsamości.

Weryfikacja danych zawartych w dokumencie:

  • porównanie danych rysopisowych,
  • ocena progresji - przepytywanie z danych,
  • wymuszanie interakcji ze strony kontrolowanego,
  • postępowanie w sytuacji okazywania przez kontrolowanego braku zrozumienia lub braku reakcji,
  • zasady weryfikacji dokumentów zabezpieczonych przed fałszerstwem,
  • specyfika zachowań uwarunkowanych kulturowo,
  • psychologia reakcji na stres z punktu widzenia oceny zachowań osoby kontrolowanej.

Udział w przedsięwzięciu odbywać się będzie na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (w załączeniu). Zainteresowani winni wypełnić formularz deklaracji uczestnictwa oraz paszport językowy - europass.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby zajmującej się doskonaleniem zawodowym w zakresie problematyki Projektu oraz spełniające wymogi wskazane w ww. Regulaminie. Odbędą one szkolenia w instytucjach partnerskich, a także wezmą udział w opracowaniu i wdrożeniu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz przeprowadzą zajęcia z ww. zakresu i wezmą czynny udział w seminarium podsumowującym, podczas którego zostaną zaprezentowane rezultaty projektu. 

Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników KSP w zakresie Kontroli dokumentów i weryfikacji tożsamości. Zostaną także wprowadzone nowe, odmienne od dotychczasowych, rozwiązania dot. doskonalenia zawodowego w policji.