Aktualności

„PANIKA TŁUMU A EMOCJE OSOBY - PSYCHOLOGIA ZBIOROWISK LUDZKICH W KONTROLI REAKCJI TŁUMU PODCZAS ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH” - INFORMACJE DOT. REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Data publikacji 16.08.2021

Komenda Stołeczna Policji realizuje projekt pt.: „Panika tłumu a emocje osoby - psychologia zbiorowisk ludzkich w kontroli reakcji tłumu podczas zgromadzeń publicznych” w ramach programu Erasmus+ w Akcji I - Mobilność Edukacyjna 2017-2020 (realizacja programu została wydłużona ze względu na sytuację epidemiczną), stwarzającym możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami z różnych krajów UE. W ramach Akcji I, osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym będą mogły uczestniczyć w praktykach typu job shadowing, polegających na obserwacji pracy i codziennej służby w zagranicznych instytucjach partnerskich. Projekt poszerzy oraz wzbogaci współpracę międzynarodową pomiędzy KSP a instytucjami partnerskimi biorącymi udział w przedsięwzięciu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności szkolenia zawodowego stołecznych policjantów i pracowników oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych na poziomie krajowym i europejskim w obszarze planowania i realizowania działań wykorzystywanych w efektywnym wpływaniu na reakcje zbiorowisk ludzkich, z uwzględnieniem aspektu psychologicznego i roli komunikacji społecznej.

. W trakcie spotkań omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania narzędzi i metod w instytucjach partnerskich policji, w zakresie następujących zagadnień: 

1. Rozumienie tłumu - rozpoznanie mechanizmów społecznych i neutralnego postrzegania zbiorowisk ludzkich

2. Hard profile policing - Low profile policing

3. Strategia 3D - dialog, deeskalacja, interwencja

4. Działania służb porządkowych w aspekcie psychologicznym

  • monitorowanie
  • informowanie
  • interakcja (kontakt i marginalizacja zachowań konfrontacyjnych)
  • łagodzenie problemów i napięć
  • komunikowanie

5. Znaczenie interakcji uczestników zbiorowisk z przedstawicielami służb porządkowych

6. Asertywny styl komunikacji i negocjacji

7. Postępowanie z osobą pod wpływem silnych emocji

8. Psychologia i fizjologia funkcjonowania osoby w sytuacji stresowej

9. Psychofizyczne uwarunkowania osoby w tłumie

10. Komunikacja - styl komunikacji i zasady budowania komunikatu

Udział w przedsięwzięciu odbywać się będzie na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (w załączeniu). Zainteresowani winni wypełnić formularz deklaracji uczestnictwa oraz paszport językowy - europass, a także przystąpić do testu kompetencyjnego i testu językowego oraz zaprezentować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Elementem oceny będzie także opinia kadrowa o kandydacie.

Partnerami projektu są Prezydium Policji w Paryżu, Komenda Główna Policji Lizbony, Policja Narodowa Turcji, Dyrektoriat Policji - Dania.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby zajmującej się doskonaleniem zawodowym w zakresie problematyki Projektu oraz spełniające wymogi wskazane w ww. Regulaminie. Odbędą one szkolenia w instytucjach partnerskich, a także wezmą udział w opracowaniu i wdrożeniu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz przeprowadzą zajęcia z ww. zakresu i wezmą czynny udział w seminarium podsumowującym, podczas którego zostaną zaprezentowane rezultaty projektu.

Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników KSP poprzez poszerzenie kompetencji merytorycznych oraz poznanie nowych i odmiennych od dotychczasowych stosowanych, rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego w Policji.
 

 

Pliki do pobrania:

Europass paszport językowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Erasmus plus 2019 2020

Deklaracja Erasmus plus 2019 2020

 

Pliki do pobrania

  • 408.61 KB
  • 111.61 KB
  • 696.96 KB