Aktualności

Broszura dla policjantów dotycząca pomocy osobom po zdarzeniach kryzysowych

Data publikacji 30.03.2020

Wykonując obowiązki służbowe warto pamiętać o ograniczeniach ludzkiej psychiki i znaczeniu reakcji emocjonalnych w sytuacjach traumatycznych. Działania podwładnych mają często charakter zadaniowy, ale to nie znaczy, że realizujący je funkcjonariusze i pracownicy nie odczuwają emocji, które mogą ujawnić się tuż po wykonanych czynnościach lub później. Aby skutecznie pomagać, trzeba być samemu "w formie", trzeba umieć umiejętnie i efektywnie "rozładować stres". Zaś przełożeni powinni potrafić okazać zrozumienie i wsparcie podwładnym. Wydział Psychologów KSP opracował broszurę edukacyjno-informacyjną dotyczącą kontaktu z uczestnikami zdarzeń o charakterze traumatycznym oraz dotyczącą interwencji kryzysowych m.in. w kontekście zdarzeń nagłych i losowych.

 
Informacje zawarte w publikacji pomagają zrozumieć psychiczny aspekt sytuacji w odniesieniu do jej uczestników. Przedmiotowy materiał przygotowano realizując projekt "Osoba-Dokument-Psyche", w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pliki do pobrania