Języki obce

ANGIELSKI DLA POLICJANTÓW – CHULIGAŃSTWO STADIONOWE

Data publikacji 19.09.2011

FOOTBALL HOOLIGANISM

Vocabulary Słownictwo

a supporter / a fan – kibic
a football stadium – stadion piłkarski
a stadium gate – brama stadionu
hooliganism – chuliganizm
a hooligan – chuligan
a football match – mecz piłki nożnej
a coach park – parking dla autokarów
police unit – oddział policji
to deploy a unit – rozmieścić oddział
plain clothes police officers – policjanci noszący cywilne ubrania
to mix with a crowd – zmieszać się z tłumem
violence – przemoc
law enforcement – organa ścigania
to ban – zakazać
a ban – zakaz
to monitor – monitorować
a violent person – agresywna osoba
international football matches – międzynarodowe mecze piłkarskie
a passport – paszport
a ban from going to matches – zakaz chodzenia na mecze
to issue a ban – wydać zakaz
to confiscate a passport – skonfiskować paszport
European championships – mistrzostwa Europy
to refuse entry – odmówić wstępu
to be sentenced to – być skazanym na
to comply with – stosować się do
to respond quickly – szybko reagować
to swear at police officers – obrzucać policjantów wyzwiskami
to attend a football match – brać udział w meczu piłki nożnej
to vandalize equipment – zniszczyć sprzęt
to be charged with – być oskarżonym o
to destroy – niszczyć
public property – mienie publiczne
cops – gliniarze
a football team – drużyna piłkarska
further proceedings – dalsze czynności
to handcuff – skuć kajdankami
disorder – rozruchy, zamieszki
rival teams – rywalizujące drużyny
to smash windows – tłuc szyby w oknach
to restore order – przywrócić porządek

Exercise 1
Match the English expressions to the Polish ones. Dopasuj angielskie wyrażenia do polskich.

1. a football stadium                 a. zniszczyć sprzęt
2. to deploy a unit                       b. organa ścigania
3. law enforcement                    c. brama stadionu
4. to vandalize equipment        d. skonfiskować paszport
5. a stadium gate                       e. stadion piłkarski
6. to confiscate a passport       f. rozmieścić oddział

The key: 1e, 2f, 3b, 4a, 5c, 6d

Exercise 2
Match the words to make expressions. Dopasuj słowa, tak aby utworzyły wyrażenia.

1. to respond a. teams
2. public b. proceedings
3. to restore c. quickly
4. rival d. property
5. further e. order

The key: 1c, 2d, 3e, 4a, 5b

Exercise 3
Read the dialogue and answer 2 questions. Przeczytaj tekst i odpowiedz na 2 pytania.

1. What will the police officer arrest the fan for if he doesn’t stop his activities?
2. What is the fan vandalizing?

Police officer: Calm down and stop vandalizing these chairs!

Fan: Get lost! It’s none of your business!

Police officer: If you don’t stop doing this, I will have to arrest you for destroying public property.

Fan: All right. All right. Don’t be that official.

Police officer: Take your seat and enjoy the rest of the football match!

The key: 1. For destroying public property, 2. Chairs

Exercise 4
Read the dialogue and mark the sentences below as true (T) or false (F). Przeczytaj dialog i zaznacz zdania jako prawdziwe (T) lub fałszywe (F).

Fan: Damn it. The cops are coming. Let’s get out of here!

Police officer: Stop right there! Put the bottles down and put your hands on your heads, you three there! By throwing bottles you’ve hurt two fans of the rival football team and put in danger lives of many people. That’s why I will have to take all of you to the police station for further proceedings.

Fun: But officer! It wasn’t me. I’m not going anywhere.

Police officer: I saw you throwing the bottles. If you refuse going to the police station I will have to handcuff you and take you there by force...

1. There are 2 football fans. T/F
2. The police officer wants to take them to the police station. T/F
3. By throwing bottles they’ve hurt three fans of the rival football team. T/F

The key: 1 F, 2 T, 3 F

Renata Cedro
Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji
CSP w Legionowie

materiał stanowi przedruk z "Kwartalnika Policyjnego"