Języki obce

ANGIELSKI DLA POLICJANTÓW – CHULIGAŃSTWO STADIONOWE – część 2

Data publikacji 19.09.2011

FOOTBALL HOOLIGANISM – part 2

Vocabulary Słownictwo

clashes – starcia, potyczki
rival clubs – rywalizujące (przeciwne) kluby
immediately – natychmiast
guests winning 2 to 1 – drużyna gości wygrywająca 2:1
to restore order – przywrócić porządek
to smash windows – tłuc szyby w oknach
to damage vehicles– uszkodzić pojazdy
rival supporters – kibice przeciwnych stron
to rip seats – pociąć/podrzeć siedzenia
violent – agresywny
disorder – rozruchy, zamieszki
to deny – zaprzeczać
to cause disorder – spowodować zamieszki/rozruchy
public opinion – opinia publiczna
fair sentence – sprawiedliwy wyrok
unruly fans – niezdyscyplinowani kibice
expect no mercy – nie liczyć na litość
to restore order – przywrócić porządek

Clashes between rival clubs

Football supporters, who took part in fighting between two rival clubs after the match last week, will be charged today. Clashes broke out immediately after a football match which ended with guests winning 2 to 1. They lasted about 2 hours before the police managed to restore order. In the meantime the funs smashed windows, damaged vehicles and clashed with one another. Nothing to say about the station where coaches of rival supporters had windows smashed and seats ripped. Trouble also started in pubs where fans became violent, especially after drinking some pints of beer. The most aggressive supporters were arrested by the police although at the police station they denied causing disorder. Public opinion is waiting for a fair sentence for unruly fans who can expect no mercy.

Exercise 1
Read the text and answer the questions.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

When did clashes break out? 1.
How long did clashes last? 2.
What happened in pubs? 3.
What happened to most aggressive supporters? 4.
What is public opinion waiting for? 5.

The key:
They lasted about 2 hours. 1.
Clashes broke out immediately after a football match. 2.
Fans became violent. 3.
The most aggressive supporters were arrested by the police. 4.
Public opinion is waiting for a fair sentence for unruly fans. 5.

Exercise 2
Match the words to make expressions.
Dopasuj słowa, tak aby utworzyły wyrażenia.

restore          a) windows 1.
rip                  b) supporters 2.
smash          c) no mercy 3.
rival                d) seats 4.
fair                 e) order 5.
expect            f) sentence 6.

The key: 1e, 2d, 3a, 4b, 5f, 6c

Exercise 3
Complete the words with missing letters.
Uzupełnij słowa brakującymi literami.
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ y 1.
c _ _ _ _ _ s 2.
d _ _ _ _ _ _ r 3.
s _ _ _ _ _ _ _ _ s 4.
u _ _ _ _ y 5.
m _ _ _ y 6.

The key: 1. immediately, 2. clashes, 3. disorder 4. supporters 5. unruly 6. mercy

 

Renata Cedro
Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji
CSP w Legionowie

materiał stanowi przedruk z "Kwartalnika Policyjnego"