Języki obce

ANGIELSKI DLA POLICJANTÓW – DEMONSTRACJE I ZAMIESZKI

Data publikacji 19.09.2011

DEMONSTRATIONS AND RIOTS

Vocabulary   Słownictwo

Factors that can cause demonstrations/riots:

violation of human rights – łamanie praw człowieka
violation of civil rights – łamanie praw obywatelskich
imposition of martial law – wprowadzenie stanu wojennego
military coup d’etat – wojskowy zamach stanu
imposition of curfew – wprowadzenie godziny policyjnej
escalation of terror – eskalacja terroru
bans violating civil rights – zakazy łamiące prawa obywatelskie
escalation of social problems – narastanie problemów społecznych
social discontent – społeczne niezadowolenie
drastic price increases – drastyczne podwyżki cen
mark solidarity with… – zaznaczyć solidarność z…
demanding democratic elections – domaganie się demokratycznych wyborów
demonstration – demonstracja
riots – zamieszki

Equipment that can be used by the Police in demonstrations/riots:

armoured car – samochód opancerzony
water cannon – armatka wodna
tear-gas grenades – granaty łzawiące
smoke grenades – granaty „dymne”
blank ammunition – amunicja ćwiczebna
live ammunition – amunicja ostra
truncheons – pałki policyjne
loudhailers – megafony

Equipment used by demonstrators in demonstrations/riots:

banners – transparenty
leaflets – ulotki
loudhailers – megafony
Molotov cocktails – koktajle Mołotowa
What can demonstrators do during the
demonstrations/riots?:
block a road – zablokować drogę
call a demonstration – zwołać demonstrację
pelt the police with eggs – obrzucić policję jajami
disrupt peace and quiet – zakłócać spokój
agitate – agitować, nawoływać
loot – grabić, plądrować
march – maszerować
protest – protestować
take to the streets – wyjść na ulice
chant anti-government
slogans – skandować hasła antyrządowe
set buildings ablaze – podpalać budynki

Police activities during the demonstrations/riots:
arrest – aresztować
club – pałować
cordon off – otoczyć kordonem
drive off – odpierać
call for demonstrators
to disperse – wezwać demonstrantów do rozejścia się
disperse a crowd – rozproszyć tłum
baton charge – szturm przy użyciu pałek policyjnych

Vocabulary exercises

Exercise 1

find expressions using the hints:

a) Piece of material with a slogan on it: b_ _ _ _ _
b) The Police use it to disperse the crowd: w_ _ _ _ c _ _ _ _ _
c) Demonstrators pelt the buildings and the Police with it: M _ _ _ _ _ _ c _ _ _ _ _ _ _
d) A piece of paper informing about the aims of the demonstration: l _ _ _ _ _ _

The key: a) banner, b) water cannon, c) Molotov cocktail, d) leaflet

Exercise 2
Match the words to make expressions:
blank      a) gas 1.
tear         b) rights 2.
human   c) law 3.
martial   d) ammunition 4.

The key: The key: 1d, 2a, 3b, 4c

Renata Cedro
Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji
CSP w Legionowie

materiał stanowi przedruk z "Kwartalnika Policyjnego"