Języki obce

POLSKO-ANGIELSKI SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH ZWROTÓW POLICYJNYCH Część I – wyszkolenie strzeleckie

Data publikacji 19.09.2011

POLISH-ENGLISH DICTIONARY OF BASIC POLICE EXPRESSIONS Part I – shooting training

Strzelanie / Shooting

broń palna – firearms
celować do tarczy – to aim at the shooting target
kwestie bezpieczeństwa – safety issues
obiekty sportowe – sports facilities
podnośnik – jack, elevator
ruchome – movable
ruchome cele – moving targets
skierować na – to point at
stanowisko – stand
strzelać do tarczy – to shoot at the shooting target
strzelnica kryta – indoor shooting range
strzelnica odkryta – outdoor shooting range
strzelnica pneumatyczna – pneumatic shooting range
strzelanie dynamiczne – dynamic shooting
strzelanie statyczne – static shooting
surowe przepisy – strict regulations
tarcze strzelnicze – shooting targets
trafić w tarczę – to hit the target

Budowa broni / Parts of weapon

amunicja ćwiczebna – blank ammunition
amunicja ostra – live ammunition
bagnet – bayonet
celownik laserowy – laser sight
celownik optyczny – view finder, telescopic sight
iglica – firing pin
język spustowy – trigger
kabura – holster
kolba – butt
komora nabojowa – chamber
kula, pocisk – bullet
kurek – hammer
linia strzału – target area
lufa – barrel
łuska naboju – cartridge case
magazynek – magazine
muszka – front sight
nabój – cartridge
nabój ćwiczebny – blank cartridge
noktowizor – night vision device
osłona spustu – trigger guard
przyrządy celownicze – sights
podstawa magazynka – magazine base
spłonka – percussion cap
szczerbinka – rear sight
tłumik – silencer
zatrzask zamka – magazine catch

Użycie broni / Activities with weapon

celować – to aim
ładować – to load, to charge
odciągnąć kurek – to cock the hammer
otworzyć ogień – to fire
podnieść – to raise
strzelać – to shoot
wstrzymać ogień – to cease the fire

Środki przymusu bezpośredniego / Coercive measures

gaz – gas
gaz łzawiący – tear gas
kajdanki – handcuffs
pałka – truncheon
pałka typu Tonfa – Tonfa truncheon
paralizator elektryczny – taser, electrical paralyser
ramię długie – long arm
ramię krótkie – short arm
rękojeść – handle
siatka obezwładniająca – neutralising net

Rodzaje broni / Types of weapon

broń gładkolufowa – smooth barrel weapon
broń pneumatyczna – pneumatic weapon
karabin szturmowy – assault rifle
pistolet typu Glock – Glock pistol
pistolet maszynowy – machine pistol
Postawy strzeleckie / Shooting positions
postawa strzelecka „klęcząc”– kneeling position
postawa strzelecka „stojąc” – standing position


Renata Cedro
Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji
CSP w Legionowie

materiał stanowi przedruk z "Kwartalnika Policyjnego"