Języki obce

Zaliczenie testu kompetencyjnego w ramach kursu językowego

Data publikacji 25.01.2012

Wszystkich uczestników projektu „Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012” prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, które przeprowadzą Państwa przez proces zaliczenia testu kompetencyjnego w ramach kursu językowego.

 

Zaprezentowany poniżej materiał składa się z instrukcji obsługi formularza elektronicznego badania ewaluacyjnego oraz wzoru oświadczenia uczestnika.

Udział w badaniu jest elementem Projektu. Wzięcie udziału w ankiecie pozwala na wypełnienie testu internetowego umożliwiającego uzyskanie pisemnego POTWIERDZENIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH osiągniętych w Projekcie językowym.

W celu uzyskania takiego potwierdzenia niezbędne jest przekazanie do Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji oryginału oświadczenia (wg załączonego wzoru w pliku PDF na dole niniejszej informacji) potwierdzającego samodzielne i zgodne ze stanem swojej wiedzy napisanie testu.

 

Instrukcja obsługi formularza elektronicznego badania ewaluacyjnego dla UCZESTNIKA Projektu  "Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012"

Po wejściu na portal internetowy dostępny pod adresem: http://ksp.biztech.pl (bez www.)

 

proszę wpisać swój Login  (czyli swój numer uczestnika projektu bez liter "P") i „kliknąć” napis Zarejestruj, następnie w okienku, które się pojawi, wybrać właściwą dla siebie instytucję.

    

Następnie proszę wprowadzić Hasło (czyli numer uczestnika projektu bez litery "P", za to poprzedzony cyfrą 1) i zatwierdzić „klikając” napis Zaloguj.

Pojawi się okno MOJE SZKOLENIA, gdzie w tabeli Ankieta dla uczestnika Projektu "Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012"

prosimy „kliknąć” na znajdujący się po prawej stronie napis Wypełnij.

Otworzy się okno z formularzem ankiety:

Odpowiedzi na pytania udziela się poprzez kliknięcie  kursorem na okrągłe pole wyboru (pojawi się wówczas zaznaczenie) lub poprzez wpisanie tekstu w wyznaczonym polu Uwagi (jest to jedyne pole, które może pozostać puste, nie musi być wypełnione):

W przypadku „kliknięcia” innej odpowiedzi niż zamierzona można dokonywać zmian poprzez zaznaczenie innego pola, można też dokonywać zmian we wpisywanym tekście lub poprzez „klikniecie” napisu Anuluj opuścić formularz ankiety.

Po zakończeniu wypełniania ankiety, w celu ostatecznego zapisania i przesłania wyników proszę „kliknąć” napis Zapisz i zamknij, po tej operacji nie ma już możliwości dokonywania zmian w odpowiedziach ankiety.

UWAGA: Dopiero po wypełnieniu ANKIETY możliwe jest przejście do TESTU, umożliwiającego uzyskanie POTWIERDZENIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. Może to wymagać ponownego wpisania tego samego hasła.
 
W celu przejścia do rozwiązania testu POTWIERDZENIA KOMPETENCJI … po wypełnieniu ankiety należy wybrać z listy Moje testy właściwy dla siebie test, poprzez naciśniecie znajdującego się z prawej strony napisu (przy odpowiednim teście) Rozwiąż

W nowym oknie otworzy się wówczas instrukcja zasad rozwiązywania testu:

Zawierająca wszelkie niezbędne informacje:

Aby przystąpić do rozwiązywania testu należy aktywować napis Rozpocznij test, wyświetli się wówczas okno testu:

UWAGA: Z chwilą rozpoczęcia testu zegar zacznie odmierzać czas – 30 minut!

Udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety nie musi być związane z rozpoczęciem rozwiązywania testu. Do testu należy przejść mając zagwarantowane nieprzerwane 30 minut czasu na jego rozwiązanie!

Na dole okna testu znajdują się napisy Pierwsze Poprzednie Następne Ostatnie Lista Pytań umożliwiające nawigowanie oraz napis Zakończ test :

Po zakończeniu testu wyświetlany jest uzyskany wynik:

     

Komunikat Test zaliczony oznacza jedynie zakończenie rozwiązywania testu, nie oznacza automatycznie uzyskania POZYTYWNEGO WYNIKU!

UWAGA: Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku testu umożliwia uzyskanie pisemnego POTWIERDZENIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Po zakończeniu korzystania z portalu proszę pamiętać o wylogowaniu. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące działania portalu proszę kierować na adres e-mail: wdztomice@wp.pl

 

Zapraszam do udziału w badaniu i życzę powodzenia na teście!

mł. insp. Sławomir Cisowski

 

POTWIERDZENIE KOMPETENCJI JEZYKOWYCH

W celu uzyskania pisemnego POTWIERDZENIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH prosimy przekazać do Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji oświadczenie potwierdzające samodzielne i zgodne ze stanem swojej wiedzy napisanie testu. Wzór oświadczenia znajduje się w pliku PDF poniżej, który należy wydrukować i dostarczyć do WDZ KSP.