Zmiany w procedurze karnej i wykroczeniowej - Prawo - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Zmiany w procedurze karnej i wykroczeniowej

Data publikacji 07.04.2015

W związku z wchodzącymi w życie w dniu 8 kwietnia 2015 roku i 1 lipca 2015 roku zmianami w ustawie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, w Szkole Policji w Pile opracowano publikację pn. „Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w procedurze karnej i wykroczeniowej dla policjantów prewencji i ruchu drogowego”.

Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski zatwierdził publikację
i wprowadził do użytku jako materiał pomocniczy do realizacji doskonalenia zawodowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

mł. insp. Wojciech Deć