ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO - Prawo - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

Data publikacji 29.04.2015

11 kwietnia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów nakładanych za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym.

Jedna ze zmian dot. osoby, która nie mając uprawnienia do korzystania
z karty parkingowej, oznaczy tą kartą pojazd i zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, sprawca tego wykroczenia musi liczyć się z mandatem karnym
w wysokości 800 zł.

Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych grozi 300 zł mandatu.

Ponadto 31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Rozporządzenie zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę – do 100 zł.

Zmiany  dotyczą również mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie
z rozporządzeniem, nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku.

Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym związane z nieuprawnionym posługiwaniem się kartą parkingową, przewiduje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.04.2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – w załączniku.

Pliki do pobrania