Szkolenie kadry kierowniczej w siedzibie WDZ - Szkolenia - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Szkolenie kadry kierowniczej w siedzibie WDZ

Data publikacji 25.04.2013

Przeprowadzone 25 kwietnia br. szkolenie było dwuwątkowe – część pierwsza poświęcona została problematyce przestępstw popełnianych z nienawiści, a w części drugiej przeprowadzono podsumowanie i egzamin ze szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w Komendzie Stołecznej Policji.

W zajęciach zrealizowanyych w nowoczesnej auli WDZ KSP wzięli udział komendanci rejonowi i powiatowi oraz naczelnicy wydziałów KSP, a także przedstawiciele dowództwa Oddziału Prewencji Policji – łącznie ponad 60 osób.

Część pierwszą poprowadziła Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. dr Bogumiła Bogacka-Osińska, która przybliżyła problematykę tzw. przestępstw z nienawiści. W części drugiej wszyscy obecni wzięli udział w omówieniu szkolenia okresowego z BHP, przeprowadzonego metodą samokształcenia kierowanego, a następnie złożyli egzamin pisemny z wiedzy niezbędnej osobom kierującym pracownikami.

PM
zdj. autor