Szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Celnej w zakresie pełnienia służb patrolowo-kontrolnych

Data publikacji 20.02.2014

Od 5 do 7 lutego br. na terenie naszego wydziału trwało szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Celnej, prowadzone przez funkcjonariuszy KSP oraz KWP z/s w Radomiu. Jego tematyka dotyczyła planowania i organizacji służb patrolowo-kontrolnych, taktyki pełnienia służby patrolowo-kontrolnej oraz sposobu dokumentowania przebiegu takiej służby.

Organizatorem szkolenia dla funkcjonariuszy służby celnej Izby Celnej w Warszawie jest Komenda Stołeczna Policji, współpracująca w tym zakresie z Izbą Celną w Warszawie, oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Szkolenie teoretyczne prowadzili policjanci Wydziału Prewencji KSP w Warszawie i Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP,  a także Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji służby, taktyki jej pełnienia oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Tematyka szkolenia została podzielona na dwie części: pierwsza przeznaczona jest dla koordynatorów organizacji służby patrolowej, a druga dla funkcjonariuszy Służby Celnej wyznaczonych do pełnienia służby patrolowo-kontrolnej oraz dla koordynatorów organizacji służby patrolowej. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. czynności związane z przygotowaniem do pełnienia służby patrolowej, odprawą do służby oraz dokumentowanie przebiegu służby, podjęcie interwencji i sposób jej zakończenia, przyjęcie zawiadomienia od obywatela, czy użycie środków przymusu bezpośredniego. Omówione zostały też zasady pełnienia służby oraz realizacji działań wspólnie z Policją.

W ramach szkolenia poruszone zostały także elementy psychologii, związane z zagadnieniami z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz psychologii tłumu. Równie ważne było także przedstawienie zasad postępowania z osobami podejrzanymi o choroby zakaźne, w tym Wzw B, Wzw C, HIV i AIDS.

PM / zdj. KB