Ruszyły studia e-learningowe dla policjantów i pracowników Policji

Grupa funkcjonariuszy i pracowników Policji rozpoczęła 7 lutego w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej studia podyplomowe i kursy specjalistyczne w zakresie przestępczości transgranicznej. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W uroczystej inauguracji wzięli udział m.in.: Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Hubert Kowalczewski oraz Rektor Uczelni prof. Iwona Przychocka.

W ramach projektu „Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”, uruchomione zostały dwa kierunki dwusemestralnych studiów podyplomowych:

  1. pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości  migracyjnej oraz prowadzenie procesów edukacji, szkolenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie,
  2. kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie działań wspierających ofiary tej przestępczości.

Chętni mogą też wziąć udział w kursach specjalistycznych:

  1. Studium problematyki przestępczości migracyjnej,
  2. Asystent ds. przestępczości zorganizowanej oraz komunikacji międzykulturowej,
  3. Edukacja w zakresie przestępczości migracyjnej.

Zajęcia dla 360 skierowanych osób odbywać się będą z wykorzystaniem metody e-learning oraz podczas sobotnio - niedzielnych zjazdów.

Spotkanie inauguracyjne w Auli im. Prof. Józefa Jury poprowadził gen. prof. dr Tadeusz Jemioło. W imieniu władz uczelni głos zabrała prof. Iwona Przychocka, JM Rektor UTH. Przedstawiła kadrę naukową uczelni oraz ofertę kierunków studiów przygotowaną dla słuchaczy. Przypomniała również, że uczelnia rozwija współpracę z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą. Wymiana doświadczeń i współpraca z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami życia gospodarczego przyczynia się do rozwoju UTH jako instytucji nowoczesnej, uwzględniającej w swojej ofercie zarówno potrzeby rynku, jak i zainteresowania studentów.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podkreślił z kolei, że przestępczość transgraniczna to nie tylko terroryzm, ale i inne negatywne zjawiska. Uczelnia to doskonałe miejsce, by lepiej poznać problematykę, z którą przyjdzie się zmierzyć. Podinsp. Kowalczewski życzył studentom w imieniu komendanta stołecznego sukcesów edukacyjnych. Wyraził też przekonanie, że wiedzą zdobytą podczas studiów będą dzielili się ze swoimi podwładnymi.

W imieniu słuchaczy głos zabrał Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Marcin Szyndler. Podziękował władzom uczelni oraz przedstawicielom KSP: Pani Oldze Czubie-Czubiak z Zespołu Funduszy Pomocowych KSP oraz insp. Sławomirowi Cisowskiemu, zastępcy naczelnika wydziału doskonalenia zawodowego KSP za organizację tego projektu. – Dziękuję w imieniu słuchaczy za ten wspaniały prezent. Z pewnością wykorzystamy go jako funkcjonariusze publiczni – dodał na koniec.
Studenci mieli też okazję wysłuchać dwóch wykładów: gen. dr inż. Stanisława Krysińskiego, prof. UTH pt. „Służby Bezpieczeństwa Publicznego w XXI w. – problemy i wyzwania” oraz gen. Tadeusza Frydrycha pt. „Ochrona granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa Państwa”.

To już kolejne takie przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do policjantów i pracowników garnizonu stołecznego w ostatnich latach. Na przełomie 2008/2009 zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych studiach i kursie z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi.