Kontynuacja szkolenia językowego dla użytkowników SIS w Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 05.08.2015

Od września 2015 roku kontynuowana będzie realizacja projektu językowego Komendy Głównej Policji, w ramach Programu Operacyjnego ,,Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014) - ,,Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”.

Projekt adresowany jest do funkcjonariuszy i pracowników Policji korzystających z SIS oraz zajmujących się problematyką SIS/SIRENE.

Komendzie Stołecznej Policji przyznano w projekcie 200 miejsc. Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na początek września br. Realizacja poszczególnych semestrów przebiegać będzie w terminach: III semestr wrzesień – grudzień 2015r., IV semestr styczeń-marzec 2016r.

W garnizonie stołecznym prowadzone będą kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, rosyjskiego na poziomie podstawowym oraz języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

Szkolenie realizowane będzie w następującym trybie:

·         każdy semestr obejmować będzie 50 godzin lekcyjnych (1godz. = 45 min.),

·         uczestnicy rekrutowani są na 2 semestry,

·         warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa,

·         zajęcia będą odbywały się w systemie 2x2 godziny lekcyjne w tygodniu w godz.8.00-16.00.

·         przyporządkowanie uczestnika do właściwego poziomu będzie się odbywało na podstawie testu kwalifikacyjnego,

·         zajęcia będą odbywały się w KSP oraz jednostkach organizacyjnych KSP, grupy liczyć  będą 10 – 15 osób,

·         szkoła językowa zapewni materiały dydaktyczne dla uczestników,

·         warunkiem ukończenia szkolenia będzie udział w 80% zajęć i zaliczenie testu końcowego.

 

Uczestnicy szkolenia językowego zobowiązani są do obecności i aktywnego udziału

w zajęciach. Każda nieobecność winna być usprawiedliwiona.

 

Deklaracje osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu należy przesłać do Wydziału Doskonalenia Zawodowego do 01.09.2015r.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.policja.pl/nmfsis2lub www.policja.pl(zakładka „O Policji”- „Współpraca międzynarodowa”- „Nowe wyzwania związane z  SIS II” – „Dokumenty”).

 

Z ramienia Komendy Stołecznej Policji koordynatorem projektu jest nadkom. Teresa Zabawa (tel. 344-52), która odpowiada za organizację, przebieg i frekwencję uczestników .

Pliki do pobrania

  • 40 KB
  • 28.66 KB
  • 482.6 KB