Materiały szkoleniowe

"Przykłady zarzutów do wybranych kategorii wykroczeń" - publikacja do pobrania

Data publikacji 03.07.2013

Prezentujemy publikację Szkoły Policji w Słupsku, autorstwa Piotra Cekała, Anny Gołąbek, Macieja Kalinowskiego i Doroty Przypolskiej-Przybysz, będącą poradnikiem dla wszystkich funkcjonariuszy prowadzących postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wniosek o ukaranie na sprawcę wykroczenia to jedno z najważniejszych pism procesowych sporządzanych przez policjantów w ramach czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Ważnym elementem wniosku jest konkluzja. Sporządzenie jej może jednak nastręczać pewne trudności, zadaniem publikacji jest przybliżyć czytelnikom wiadomości w zakresie jej poprawnej budowy pod względem wymogów formalnych. Autorzy czynią pokazując szereg przykladowych konkluzji, dotyczacych kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw szczególnych, stosowanych na co dzień przez policjantów. Publikacja powinna zainteresować funkcjonariuszy pełniących slużbę na stanowiskach dzielnicowych w jednostkach terenowych policji lub w zespołach oskarżycieli publicznych.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2013 rok; wyd. II, poprawione, ss. 28.

Publikacja udostępniona została przez Szkołę Policji w Słupsku w ramach E-Biblioteki (strona internetowa http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl)