Materiały szkoleniowe

Kontrola ruchu drogowego - kompendium wiedzy policjanta

Data publikacji 22.07.2013

Wydane przez Szkołę Policji w Katowicach opracowania to teoretyczne wprowadzenie do tytułowego zagadnienia, mogące służyć pomocą w trakcie wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, realizowanych przez policjantów służby prewencyjnej w komórkach patrolowo-interwencyjnych oraz w oddziałach prewencji.

Jak możemy przeczytać we wstępie do podręcznika, "(...)Jedną  z  podstawowych  czynności  w  trakcie  codziennej  służby  policjanta  pionu prewencji  jest  zatrzymywanie  pojazdów  do  kontroli.  Czynność  ta  wykonywana jest  w  związku  z  różnymi  sytuacjami  dotyczącymi  między  innymi  naruszeń porządku prawnego. Z uwagi na fakt, że czynności kontrolne wymagają szybkich  i zdecydowanych  działań  ze  strony  kontrolujących  funkcjonariuszy,  niezbędnie muszą  oni  opanować  pamięciowo  wszelkie  wymogi  prawne  oraz  formalne związane z przeprowadzaniem tych czynności. Policjant musi pamiętać ponadto o zasadach bezpieczeństwa podczas zatrzymania pojazdu do kontroli – powinien mieć  na  uwadze  nie  tylko  bezpieczeństwo  swoje,  ale  również  osoby kontrolowanej. Niniejsze  opracowanie  to  teoretyczne  wprowadzenie  do  tytułowego zagadnienia  mogące  służyć  pomocą  w  trakcie  wykonywania  zadań  służbowych   na  poziomie  podstawowym,  realizowanych  przez  policjantów  służby prewencyjnej  w  komórkach  organizacyjnych  patrolowo-interwencyjnych oraz w oddziałach prewencji."

Publikacje udostepnione zostały na licencji Creative Commons na oficjalnej stronie Szkoły Policji w Katowicach, w dziale E-biblioteka, publikacje z roku 2012. Autorami są podinsp. Alicja Świrk, asp. Magdalena Szlauer oraz podkom. Tomasz Sibiela z Zakładu Służby Prewencyjnej.

Ponadto polecamy wcześniejszy tekst, opublikowany na naszym portalu w marcu br., dotyczący "Zatrzymania dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy obcokrajowca".