Opis działania - Wydział - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Opis działania

Data publikacji 15.09.2011

W Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP obowiązują następujące zasady prowadzenia zajęć:

 • oprócz zajęć typowo teoretycznych, w programach uwzględnia się zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, taktyki i techniki interwencji, pierwszej pomocy przedmedycznej, psychologii, etyki oraz praw i wolności człowieka,
 • zajęcia kończą się testowym egzaminem wiedzy, często również egzaminem umiejętności,
 • przyjęto zasadę, że grupy uczestniczące w zajęciach liczą nie więcej niż 20 - 25 osób,
 • wszystkie programy prowadzonych kursów konsultowane są z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i zatwierdzane przez przedstawiciela kierownictwa Komendy Stołecznej Policji.

Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji realizuje zajęcia związane z doskonaleniem zawodowym m.in. dla:

 • służb patrolowo-interwencyjnych,
 • dzielnicowych.
 • policjantów pełniących służbę w pomieszczeniach dla zatrzymanych,
 • kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych,
 • policjantów pionu operacyjno-dochodzeniowego,
 • organizatorów doskonalenia zawodowego,
 • naczelników Sekcji Komend Rejonowych i Powiatowych Policji,

ponadto policjanci i pracownicy Wydziału prowadzą:

 • warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego,
 • szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej,
 • kursy użytkowania broni maszynowej i gładkolufowej,
 • zajęcia z taktyki i techniki interwencji, a w szczególności zasad i umiejętności posługiwania się pałką typu „TONFA”,
 • zajęcia z zasad posługiwania się bronią palną i z wyszkolenia strzeleckiego.