Kierownictwo - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Kierownictwo

Kierownictwo

Naczelnik Wydziału

insp. Sławomir CISOWSKI

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

podinsp. Jacek TURCZYK

 

Sekretariat Wydziału               tel:   +48 22 603-46-50

                                                      fax:  +48 22 603-47-25