Zespół II - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Zespół II

Zespół II

Data publikacji 25.03.2015

Koordynator

kom. Zbigniew OSIŃSKI

tel.: +48 22 603-43-55

realizuje zadania Wydziału w zakresie

1) rozpoznawania i analizowania potrzeb dotyczących podnoszenia umiejętności zawodowych policjantów oraz przygotowywania programów i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego związanego z taktyką i techniką interwencji, samoobroną, wychowaniem fizycznym, a także wyszkolenie strzeleckim;

2) przeprowadzania z policjantami okresowych sprawdzianów ze sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich, a także weryfikowania praktycznych umiejętności posługiwania się pałką typu „TONFA";

3) współorganizowania turniejów i zawodów strzeleckich, sportowych oraz pokazów samoobrony;

4) udzielania pomocy przy opracowywaniu programów doskonalenia zawodowego w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego;

5) opracowywania pomocy dydaktycznych do procesu samokształcenia;

6) nadzorowania sposobu realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego zgodnie z podziałem określonym przez Naczelnika Wydziału w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego.